NL EN
Demo aanvragen Gratis versie aanvragen
Nieuws detail
Het laatste nieuws

Philips maakt haar Environmental Profit & Loss bekend, berekend door EcoChain

Philips maakt haar Environmental Profit & Loss bekend, berekend door EcoChain

Philips wil met innovatie de wereld gezonder en duurzamer maken. Sinds 2016 voert het bedrijf een programma uit waarbij in 2020 ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen zullen zijn gerealiseerd voor de producten, de activiteiten en toeleveringsketen van het bedrijf. In het jaarverslag van 2017 bracht Philips voor het eerst een Environmental Profit & Loss (EP & L) verklaring uit - inclusief een financiële waardering van de milieueffecten die zijn berekend en gepresenteerd met behulp van EcoChain-tools en -technologie.

"Bij Philips omarmen we duurzaamheid volledig vanwege alle voordelen voor de samenleving en omdat we geloven dat het een motor is voor economische groei. Daarom hebben we duurzaamheid opgenomen in onze bedrijfsstrategie", aldus Frans van Houten, CEO Philips.


EcoChain is speciaal ontwikkeld om deze visie te helpen realiseren, niet alleen voor multinationals als Philips, maar voor elk bedrijf dat wil bijdragen aan een welvarende, duurzame toekomst en tegelijk succesvol wil zijn.


Het EP & L-concept krijgt sinds kort steeds meer tractie bij bedrijven.

De grondlegger van EP & L is Puma-voorzitter Jochen Zeitz die de eerste EP & L in 2010 maakte. Het concept werd al snel de benchmark voor elk bedrijf dat duurzaamheidsprestaties wil berekenen. Het EP & L-concept helpt bedrijven hun prestaties in een financieel perspectief te plaatsen. Philips brengt het concept nu naar een hoger niveau door de technologie van EcoChain. Philips: "Het EP & L-account is een logische volgende stap om de scope uit te breiden van individuele productwaardeketens naar de volledige waardeketen van Philips. Het ondersteunt de richting van onze duurzaamheidsstrategie door vanuit een overkoepelend bedrijfsperspectief inzicht te bieden in de belangrijkste milieu-hotspots”


Wat maakte de EP & L-verklaring van Philips zo uniek?

De Philips EP & L is, voor zover wij weten, de eerste EP & L-verklaring waarmee volledige onafhankelijke externe goedkeuring verkregen kan worden. De audit werd uitgevoerd door EY, de externe accountant van Philips. De externe goedkeuring geeft de gebruikers van de informatie vertrouwen in de gehanteerde aannames, reikwijdte en geldigheid van de verzamelde data.


Het Philips EP & L is gebaseerd op de Life-Cycle Assessment (LCA) -methodologie die de milieueffecten tijdens de gehele product levenscyclus inzichtelijk maakt, inclusief de footprint van de gebruiksfase, de bedrijfsvoering van Philips, productie, de toeleveranciers van halffabricaten tot en met de oorspronkelijke grondstoffen. Traditionele benaderingen van LCA maken gebruik van een complexe 'bottom-up'-benadering, waarvoor specifieke vaardigheden en hulpmiddelen vereist zijn en waarvan de resultaten alleen op individuele, product-voor-productbasis kunnen worden gebruikt. Als gevolg hiervan is het maken van een LCA een tijdrovend, kostbaar en rigide proces dat bijna onmogelijk is uit te voeren zonder de juiste technologie. Philips kon deze problemen omzeilen door EcoChain’s Activity Based Footprinting (ABF) in te zetten. Deze unieke methode leidde tot snelle, accurate en implementeerbare inzichten voor alle producten tegelijkertijd.

 

Komende stappen voor Philips

Door managers duidelijke inzichten en meetwaarden te geven, wordt EP & L een middel om de milieu-hotspots van een bedrijf te identificeren, waardoor managers tijd, geld en energie kunnen investeren daar waar het er echt toe doet.

Philips gaat intensiever samenwerken met de supply chain en wil hen laten zien hoe ze de gegevens uit hun activiteiten kunnen verzamelen waarmee ze effectief kunnen verduurzamen. Bovendien bevestigde de Philips EP & L-verklaring (opnieuw) dat energieverbruik in de gebruiksfase een belangrijk aandachtsgebied blijft voor innovatie.


Enerzijds zullen deze gegevens Philips helpen om haar duurzaamheidsprestaties continue te verbeteren, anderzijds zal het de stimulans zijn voor hun toeleveranciers om hetzelfde te doen. Daardoor vermindert niet alleen de milieu-impact maar wordt er ook meer waarde gecreëerd voor alle belanghebbenden.


Over EcoChain

We geven bedrijven de inzichten die ze nodig hebben om duurzamere, winstgevende ondernemingen te worden.


Met behulp van onze analyse- en samenwerkingsprogramma's kan elk bedrijf de milieu-impact van materialen, faciliteiten, processen en producten in de gehele waardeketen berekenen.


EcoChain identificeert milieu-hotspots en levert de belangrijke inzichten om duurzame, winstgevende bedrijfsmodellen te ontwikkelen. Milieu-impact wordt begrijpelijk op een manier die de business case achter een duurzame, welvarende toekomst zichtbaar maakt.

 

Join the worldwide movement, Join the eco chain!

Klanten