NL EN
Demo aanvragen Gratis versie aanvragen
Nieuws detail
Het laatste nieuws

MKI Seminars Betonsector: Wat zijn de kansen voor uw onderneming?

MKI Seminars Betonsector: Wat zijn de kansen voor uw onderneming?

De Milieu Kosten indicator (MKI) wint terrein in de betonsector

Daarom organiseert het Netwerk Betonketen in samenwerking met EcoChain twee MKI kennissessies (Amsterdam, Zwolle). Wij willen u hiermee inzicht bieden in de uitdagingen en de kansen die deze ontwikkeling biedt voor uw onderneming.
Het aantal beschikbare plekken is beperkt. Meld u spoedig aan!

10 april, Amsterdam 9.00 - 12.00
12 april, Zwolle 9.00 - 12.00

MKI prestaties bepalend voor de gunning van aanbestedingen

De uitgangspositie van aanbieders op aanbestedingen in de GWW sector wordt steeds meer bepaald op basis van milieuprestaties.
Om de duurzaamheid en milieukosten van aanbestedingen te berekenen en te vergelijken zijn er verschillende rekeninstrumenten ontwikkeld. Voor de GWW sector is DuboCalc het leidende rekeninstrument. Een DuboCalc berekening is afhankelijk van LCA data uit de Nationale Milieudatabase en levert als resultaat de milieu-impact GWW-werken op uitgedrukt in euro’s; de Milieukostenindicator (MKI).

 

Waarom is dit van belang voor de betonsector?

De eisen voor MKI prestaties van beton zijn vastgelegd in de nieuwe BRL en verwerkt in het moederbestek van het Netwerk Betonketen.
Alhoewel gemeenten mogen kiezen voor een eigen vorm van aanbesteden en wijze van weging van vele milieucriteria groeit de populariteit van de MKI. Bij gemeentelijke aanbestedingen wordt er inmiddels veelal voorgeschreven vanuit het moederbestek van het NBK. 

Om te sturen op betere MKI prestaties zullen aanbieders op aanbestedingen dus weloverwogen keuzes maken over de herkomst van grondstoffen en materialen en dat maakt deze ontwikkelingen van groot belang voor de betonsector. Uw MKI score zal in groeiende mate uw marktpositie bepalen.

 

Tijdens dit MKI seminar gaan we dieper in op de volgende vragen:

  • Wat is de MKI waarde en waarom wint de MKI zo snel terrein?
  • Welke MKI waarde kunnen opdrachtgevers eisen en waarom?
  • Hoe kan je als bedrijf de MKI waarde van je producten effectief verbeteren?
  • Hoe kan het sturen op betere MKI prestaties ook uw bedrijfsresultaten verbeteren?
  • Welke koplopers en praktijkvoorbeelden laten zien wat we kunnen verwachten?

Na afloop van deze sessie weet u:

  • Wat het belang is van de MKI voor uw opdrachtgever.
  • Hoe u voordeel kunt halen uit betere MKI prestaties.

 

Programma

9.00 - 9.30 Inloop + koffie

9.30 - 9.45 Welkom en introductie door NBK

9.45 - 10.15 Toepassing MKI score bij Gemeentelijke aanbestedingen

10.15 - 10.45 Panel discussie met ervaringsdeskundigen in de betonsector

10.45 - 11.00 Pauze

11.00 - 11.30 Hoe kunt u sturen op betere MKI prestaties en betere bedrijfsresultaten? (Intro LCA tooling)

11.30 - 11.45 Vragen en afsluiting.


Het MKI seminar wordt twee keer aangeboden op verschillende locaties. Het programma is identiek.
 
U kunt zich inschrijven voor een sessie in Amsterdam, locatie CIRCL


OF U kunt zich inschrijven voor een sessie in Zwolle, locatie Lumen Hotel

 

Heeft u opmerkingen of vragen, neem dan contact op met:

Netwerk Betonketen
Martin Damman
info@betonketen.nl

tel: 06 - 51 44 06 89

EcoChain
Henk vanDop
h.v.dop@ecochain.com

tel: 06 - 43 73 23 19

Join the worldwide movement, Join the eco chain!

Klanten